แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

Event ฟอรั่ม แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 • This topic is empty.
กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • #4849
  admin
  Keymaster

  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

  ขั้นตอนแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่

  ๑. ช่องทางร้องเรียน
  – ประชาชนร้องเรียนด้วยตนเอง ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง
  – ร้องเรียนผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 042-315-801
  – ศูนย์ประสานงานรับเรื่องราว/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง
  – ช่องทางออนไลน์ได้แก่ เว็บไซต์ http://samphrancity.go.th เพจเฟสบุ๊ค องค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง

             ๒. ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่


  ขั้นตอนที่ ๑ ศูนย์ประสานงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ รับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและ
  ประพฤติมิชอบ จากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ตามข้อที่ ๑
  ขั้นตอนที่ ๒ ดำเนินการคัดแยกประเภทเรื่องร้องเรียน วิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะ
  แสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ขั้นตอนที่ ๓ สรุปความเห็นเสนอและจัดทำหนังสือถึงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง พิจารณาลงนาม
  ขั้นตอนที่ ๔ ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ หรือเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน
  ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
  ขั้นตอนที่ ๕ แจ้งผู้ร้องเรียน (กรณีมีชื่อ/ที่อยู่/หน่วยงาน ชัดเจน) ทราบเบื้องต้นภายใน 15 วัน
  ขั้นตอนที่ ๖ เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานรับเรื่องราว/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง รับรายงาน
  และติดตามความก้าวหน้า ผลการดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง
  ขั้นตอนที่ ๗ ดำเนินการเก็บข้อมูลในแบบบันทึกเรื่องร้องเรียน เพื่อการประมวลผลและสรุปวิเคราะห์
  ขั้นตอนที่ ๘ จัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร (รายปี)

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้