ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์กู้ชีพ-กู้ภัย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์กู้ชีพ-กู้ภัย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *