รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

Share Button

ข่าวประชาสัมพันธ์

Share Button

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

Share Button

โครงการป้องกันและช่วยเหลือเด็กจมน้ำ

Share Button

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์กู้ชีพ-กู้ภัย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

Share Button

การรับสมัครคัดเลือกบุคคล (Tambon Smart Team)

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกค้าจ้างเหมาบริการ ตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ ( Tambon Smart Team )

Share Button