ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Share Button
This entry was posted in ประชาสัมพันธ์. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *