Month: July 2019

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง เรื่องการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเพื่อรองรับเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกม่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันอาสาฬหบูชา 2562 ตรงกับวันที่ 16 กรกฎาคม

วันอาสาฬหบูชา วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ของทุก ๆ ปี สำหรับ วันอาสาฬหบูชา 2562 ตรงกับวันอังคาร ที่ 16 กรกฎาคม ถือเป็นวันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร ซึ่งวันนี้มีความสำคัญคัญอย่างไรมาดูกัน สำหรับพุทธศาสนิกชนทุกคน คงทราบกันดีว่า…