Monthly Archives: July 2019

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง เรื่องการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเพื่อรองรับเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกม่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Share Button
Posted in จัดซื้อจัดจ้าง | Leave a comment

กิจกรรมการท่องเที่ยว @ตาดไฮ ตำบลโคกม่วง

Share Button
Posted in ประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

วันอาสาฬหบูชา 2562 ตรงกับวันที่ 16 กรกฎาคม

วันอาสาฬหบูชา วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ของทุก ๆ ปี สำหรับ วันอาสาฬหบูชา 2562 ตรงกับวันอังคาร ที่ 16 กรกฎาคม ถือเป็นวันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร ซึ่งวันนี้มีความสำคัญคัญอย่างไรมาดูกัน สำหรับพุทธศาสนิกชนทุกคน คงทราบกันดีว่า ทุกวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี จะตรงกับวันสำคัญทางพุทธศาสนาอีกหนึ่งวัน นั่นคือ “วันอาสาฬหบูชา” ซึ่งในปี 2562 วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันอังคารที่ 16กรกฎาคม (ขึ้น 15 คํ่า เดือน 8) แต่หลายท่านอาจจะยังไม่ทราบความเป็นมาเกี่ยวกับวันอาสาฬหบูชาเท่าใดนัก … Continue reading

Share Button
Posted in ประชาสัมพันธ์ | Leave a comment