Monthly Archives: February 2018

ร่วมต้อนรับ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะ

ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 15.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง ได้ร่วมต้อนรับ  พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะ ได้เดินทางมา ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านวังมน ตำบลโคกม่วง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู และพิธีส่งมอบโรงครัว โรงเรียนบ้านวังมน , ส่งมอบทุนการศึกษา,ทุนบำรุงห้องสมุด , ทุนปรับปรุงสนามเด็กเล่น และส่งมอบสิ่งของต่างๆให้โรงเรียนบ้านวังมน ตามวัตถุประสงค์ของการสนับสนุน โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของ นักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส ของ  บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท (มหาชน)       

Share Button
Posted in ประชาสัมพันธ์ | Leave a comment