Monthly Archives: January 2018

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วงได้สำรวจข้อเท็จจริงผู้รับบริการทางสังคมของผู้พิการ   เพื่อของบประมาณเงินช่วยเหลือจากศูนย์คนพิการ จังหวัดหนองบัวลำภู

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วงได้สำรวจข้อเท็จจริงผู้รับบริการทางสังคมของผู้พิการ   เพื่อของบประมาณเงินช่วยเหลือจากศูนย์คนพิการ จังหวัดหนองบัวลำภู                 ในวันที่ 22 มกราคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วงได้รับงบประมาณเงินช่วยเหลือจากศูนย์คนพิการ จังหวัดหนองบัวลำภู  จำนวน 3 ราย รายละ 2,000 บาท นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง   ได้มอบหมายให้  นายจรูญพัฒน์ สุบินเกษมสิริ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง และ นางสาวทิบภิกุล  ศรีกระทุ่ม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมและเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม  มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 3 ราย มีรายชื่อดังนี้ นายจเด็จ แก้วทองคำ  บ้านเลขที่ … Continue reading

Share Button
Posted in ประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมบำรุงถนนโดยการลงหินคลุกฯ ม.9

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมบำรุงถนนโดยการลงหินคลุก พร้อมบดอัดแน่น 95% และระบบระบายน้ำในเขต อุทยานแห่งชาติภูเก้า – ภูพานคำ หมู่ที่ 9 ตามสิ่งที่แนบ

Share Button
Posted in จัดซื้อจัดจ้าง | Leave a comment

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมบำรุงถนนโดยการลงหินคลุก ฯ ม.8

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมบำรุงถนนโดยการลงหินคลุก พร้อมบดอัดแน่น 95% และระบบระบายน้ำในเขต อุทยานแห่งชาติภูเก้า – ภูพานคำ หมู่ที่ 8 ตามสิ่งที่แนบ

Share Button
Posted in จัดซื้อจัดจ้าง | Leave a comment