Month: November 2017

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง จำนวน 6 อัตรา ที่ประกาศรับสมัครไปแล้วนั้น  ตั้งแต่วันที่  16 – 24  พฤศจิกายน  พ.ศ.2560 คลิกเพื่อดูรายละเอียด

ประกาศ รับสมัครบุคคเพื่อสรรหาและเลือกเป็นพนักงานจ้าง

1.ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 4 ตำแหน่ง รวม 4 อัตรา 2.ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง รวม 2 อัตรา   คลิกเพื่อดูรายละเอียด