ถ้าผ่ามือแดง

ถ้ำฝ่ามือแดง เป็นเพิกผาหน้าถ้ำขนาดตื้นๆ มีรอยมือซ้ายและขวาสีแดงจากยางไม้ชนิดหนึ่งประทับติดกับผนังถ้ำ อยู่บริเวณพื้นที่ป่าโซนภูเก้า

Share Button