ผลิตภัณฑ์ภายในตำบล

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดสรรสุดยอด

หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยในปี พ.ศ. 2555

ประจำตำบลโคกม่วง 5 ดาว

กุล่มทอผ้า ผลิตภัณฑ์ผ้าคุลมไหล่

ม.6 บ้านหนองปิง ต.โคกม่วง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
ประธานกลุ่ม นางนาง วรรณเพชร

087-986-6137

กลุ่มผู้เลี้ยงผึ้งบ้านบุ่งบก ผลิตภัณฑ์น้ำผึ้ง

ม.7 บ้านบุ่งบก ต.โคกม่วง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

ประธานกลุ่ม นางสาวหวัน โคตรสุวรรณ

087-786-3870

กลุ่มแปรรูปปลา สูตรโบราณบ้านตาดไฮ

ม.5 บ้านตาดไฮ ต.โคกม่วง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 

ประธานกลุ่ม นางเพชร ไชยวาน

080-734-6511

กลุ่มจักสานตระกร้าด้วยเส้นพลาสติก

ม.4 บ้านแมด ต.โคกม่วง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 

ประธานกลุ่ม………………………………..

0**-***-****

Share Button